Menighedsråd

Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7813@SOGN.DK
CVR: 22261754

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Koppenbjergvej 16
Bukkerup
5620 Glamsbjerg
Næstformand
Chr. Richardtsvej 7
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Kirkeværge
Præstegyden 1
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf: 6445 1016
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Moselundvej 26
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf: 40971315
Sekretær
Turupvej 135
Uglebjerg
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64451140
Kirkeværge
Vedtoftevej 44
Vedtofte Mk
5620 Glamsbjerg
Menigt medlem
Søllestedvej 23
Søllested
5620 Glamsbjerg
Kontaktperson
Frøbjergvej 27
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Menigt medlem
Bogensevej 169
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Chr. Richardtsvej 25
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64 45 10 33
Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.