Om sogn.dk

Formålet med sogn.dk

Sogneportalen er tilrettelagt med henblik på at levere information er om sognene i den danske folkekirke. Informationssiderne udgives af Folkekirkens It.
Læs mere om formålet med sogn.dk

 

Statistikoplysninger

For hvert af sognene findes statistiske oplysninger fra det enkelte sogn. Læs mere om Kirkestatistik
 

Kort med kirkernes beliggenhed

På enhver fremsøgt sogneinformationsside kan der klikkes på kirkens navn, hvorefter et landkort over kirkens fysiske placering vises.
Læs mere om kort over kirkernes placering
 

Kilder til informationerne

Informationerne vedligeholdes af sognene selv, stifterne, Kirkeministeriet og af Folkekirkens It.
Læs mere om kilderne til informationerne på sogn.dk