Kilder til informationerne

Informationerne på disse sider stammer fra flere kilder.

Oplysninger om præster og menighedsrådsmedlemmer samt disse personers adresser, telefonnumre og e-postadresser er ligesom sogneoplysninger hentet fra Kirkenettets Informations System (KIS).

Oplysningerne vedligeholdes af sognene selv, stifterne og By-, Land- og Kirkeministeriet. Disse oplysninger om personers navne og adresser ajourføres løbende fra CPR-registret.

Beskyttede adresser vises ikke.

 

Medlemmerne af menighedsrådene har givet samtykke til at oplyst navn og adresse i forbindelse med optagelsen på kandidatlisterne til valget, jf. lov om valg til menighedsråd.

Efter valget er det fra prædikestolen og i pressen bekendtgjort, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvordan menighedsrådet - jfr. lov om menighedsråd – har konstitueret sig.Øvrige oplysninger på siderne er tilføjet lokalt. Det kan dreje sig om kirkefunktionærer, træffetider, telefonnumre, e-postadresser, gudstjenester, prædikanter, tilknyttede personer og organisationer, møder, arrangementer m.v. Det er de enkelte sogne, som alene bestemmer, hvilke informationer der tilføjes.

Endelig kvalitetssikres oplysningerne af brugerne, som løbende gør opmærksom på fejl og mangler. En helt særlig indsats ydes af Preben Gøssing, som selv udgiver ”kort til Kirken”.