Menighedsråd

Tørring-Hammer Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tørring-Hammer Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8003@SOGN.DK
CVR: 68190711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Næstformand
Elsdyrvej 12
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Logslundvej 10
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Kirkeværge
Rådyrvej 16
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Elsdyrvej 10
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hammervej 4
Hammer
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Menigt medlem
Alsted Skovvej 10A
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Menigt medlem
Søndre Fælledvej 19
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Menigt medlem
Viggo Pejsens Vej 10
7160 Tørring
Al henvendelse skal rettes til 8003@sogn.dk, ved personfølsomme oplysninger benyttes fortrolig mail: 8003fortrolig@sogn.dk Eller kontakt kirkekontoret
Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Tlf: 31340305

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.