1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kasted Sogns Menighedsråd

Formand
Kasted Byvej 26
Kasted
8200 Aarhus N

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Rodskovvej 9A
8543 Hornslet
 

Kirkeværge(Kasted Kirke)
Kasted Byvej 16
Kasted
8200 Aarhus N
 

Kontaktperson
Kasted Byvej 30
Kasted
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Kærbyvej 18
Kasted
8200 Aarhus N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Langeløkke 14
8381 Tilst
 
 29474270

Sognepræst
Bysmedevej 2
8381 Tilst
 
 30605438
Træffes efter aftale undtagen fredag

Overenskomstansat sognepræst
Langelandsgade 31B
8000 Aarhus C

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kasted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13514313
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk