1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kasted Sogns Menighedsråd

Formand
Kasted Byvej 26
Kasted
8200 Aarhus N

Næstformand
 

Kontaktperson
Kasted Byvej 30
Kasted
8200 Aarhus N
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kærbyvej 18
Kasted
8200 Aarhus N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kasted Tværvej 22
Kasted
8200 Aarhus N
 

Kirkeværge - ikke medlem, Sekretær - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Anerovej 21
8260 Viby J
 

Sognepræst, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Bysmedevej 2
8381 Tilst
 
 30605438
Træffes efter aftale undtagen fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tilst Østervænge 1
8381 Tilst
 
 29474270
Tlf. 6122 3999 Træffes efter aftale

Overenskomstansat sognepræst
Langelandsgade 31B
8000 Aarhus C

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kasted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13514313
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk