Kontakt

Sognepræst Peter Hansen Tast

Tilst Østervænge 1, 8381 Tilst
Tlf. 6122 3999 Træffes efter aftale
Sognets officielle E-mail:
kasted.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Kasted Sogns Menighedsråds officiele E-mail: 8131@SOGN.DK
CVR-nummer: 13514313