Menighedsråd

Janderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Janderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8874@SOGN.DK
CVR-nummer: 52931118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ternevej 32
6851 Janderup Vestj
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Engtoften 26
6851 Janderup Vestj
Kirkeværge, Kontaktperson
Spættevej 13
6851 Janderup Vestj
Kasserer
Vr Janderupvej 35
6851 Janderup Vestj
Medlem af valgbestyrelsen
Ternevej 8
6851 Janderup Vestj
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Provst (kirkebogsfører)
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
Tlf: 75258207
Mobiltlf 2143 9392
Overenskomstansat sognepræst
Granstien 7
Tlf: 40288643
Tlf 40 28 86 43 Henvendelser vedr. PERSON kan rettes hertil.
Sognepræst
Hyldehaven 8
6800 Varde
Telefon: 7526 9038 2332 6133

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.