1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hans Tausens Sogns Menighedsråd

Formand
Frederiksgade 18B 2 tv
5000 Odense C
Karen Maigaard

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Åløkkehaven 38
5000 Odense C
 

Kirkeværge
Østre Stationsvej 42 1 th
5000 Odense C
 

Kasserer
Karl Withs Vej 1
5000 Odense C
 

Kontaktperson
Prins Valdemars Vej 8
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Johannevej 13
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Odensevej 851
Hundslev
5300 Kerteminde
 

Menigt medlem
Thomas Overskous Vej 9
5000 Odense C
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Prins Valdemars Vej 3
5000 Odense C
 
 66110540
Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13. Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag og andre dage efter aftale.
Laila Mary Groes

Sognepræst
Hjortebjergvej 45
5230 Odense M
 
 51 41 88 18
Anita Bjertrup Hennild

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hans Tausens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37720917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk