1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hans Tausens Sogns Menighedsråd

Formand
Steenbachsvej 3B
5000 Odense C

Næstformand, Sekretær
Præstegårdsvænget 1
Tarup
5210 Odense NV

Kasserer
Karl Withs Vej 1
5000 Odense C

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østre Stationsvej 42 1 th
5000 Odense C

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Prins Valdemars Vej 8
5000 Odense C

Menigt medlem
Åløkkehaven 38
5000 Odense C

Medlem af valgbestyrelsen
Johannevej 28
5000 Odense C

Menigt medlem
Holsedore 18B 1 3
5000 Odense C

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Prins Valdemars Vej 3
5000 Odense C
 
 66110540
Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13. Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag og andre dage efter aftale.

Sognepræst, Født medlem
Hjortebjergvej 45
5230 Odense M
 
 51 41 88 18

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hans Tausens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37720917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk