1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aldersro Sogns Menighedsråd

Formand
 

Næstformand
Trianglen 7 1 tv
2100 København Ø
 

Kirkeværge
Gedservej 180 3 tv
4800 Nykøbing F
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Slagelsegade 10 2 tv
2100 København Ø
 

Født medlem
Løgstørgade 21 4 tv
2100 København Ø
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lyngbyvej 5 3 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Mågevej 82 3 tv
2400 København NV
 

Menigt medlem
Rudolph Berghs Gade 14
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Rudolph Berghs Gade 12
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Haraldsgade 90 st tv
2100 København Ø
 

Kirkeværge - ikke medlem
Havsgårdsvej 18
2900 Hellerup
 

Sekretær - ikke medlem
Thomas Laubs Gade 29 3
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Havsgårdsvej 5
2900 Hellerup
 
 39 46 46 66

Sognepræst, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Rudolph Berghs Gade 21
2100 København Ø
 
 40409392
 

Sognepræst
Frederiksborgvej 43A 1 tv
2400 København NV

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aldersro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66083810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk