1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aalholm Sogns Menighedsråd

Formand
Lone Heder

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Auroravej 6A 1
2610 Rødovre
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Ålholmvej 70
2500 Valby
 

Kasserer
Nystedvej 41
2500 Valby
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kjærstrupvej 7
2500 Valby
 

Menigt medlem
Lindebugten 59
2500 Valby
 

Menigt medlem
Kjærstrupvej 37 st
2500 Valby
 

Menigt medlem
Nybovej 11
2500 Valby
 

Menigt medlem
Vigerslevvej 17 1 tv
2500 Valby
 

Menigt medlem
Sæbyholmsvej 19
2500 Valby
 

Sekretær - ikke medlem
Peter Bangs Vej 163 3 th
2000 Frederiksberg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjærstrupvej 27
2500 Valby
 
 38746600
Træffes bedst formiddag på bopælen eller i kirken, samt torsdag kl. 18-19 på bopælen. Fast fridag: mandag

Sognepræst
Engdraget 45
2500 Valby
 
 4040 4622
Træffes bedst om formiddagen. Fridag fredag.
Maria Hjort

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aalholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46109511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk