Menighedsråd

Aalholm Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Aalholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7028@SOGN.DK
CVR: 46109511

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Vigerslevvej 33 2 th
2500 Valby
Tlf: 24288486
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Auroravej 6A 1
2610 Rødovre
Tlf: 40349816
Kasserer
Nystedvej 41
2500 Valby
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovengen 6
2605 Brøndby
Menigt medlem
Lindebugten 59
2500 Valby
Menigt medlem
Kjærstrupvej 37 st
2500 Valby
Menigt medlem
Nybovej 11
2500 Valby
Menigt medlem
Vigerslevvej 17 1 tv
2500 Valby
Menigt medlem
Sæbyholmsvej 19
2500 Valby
Formand for valgbestyrelsen
Ålholmvej 70
2500 Valby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Engdraget 45
2500 Valby
Tlf: 40 40 46 22
Træffes bedst om formiddagen. Fridag mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.