1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vognsild Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lerkenfeldvej 12
Vognsild
9600 Aars
 

Næstformand
Østrupvej 38
Mejlstrup
9600 Aars
 

Kasserer
Poul Anker Bechs Vej 91 3 th
9200 Aalborg SV
 

Kontaktperson
Nørregade 11
Østrup
9600 Aars
 

Menigt medlem
Morumvej 33
Vognsild
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr Boulevard 70
9600 Aars
 
 98656203
Mandag er præstens fridag.
Jari Tollestrup Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vognsild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14627928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk