1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gislum-Vognsild Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nyrupvej 6
Nyrup
9600 Aars
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Østrupvej 38
Mejlstrup
9600 Aars
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sjøstrupvej 32
Gislum
9600 Aars
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gislumvej 116
Nyrup
9600 Aars
 

Sekretær
Herredsvej 52
Morum
9600 Aars
 

Kontaktperson
Bjergvej 3
Vognsild
9600 Aars
 

Menigt medlem
Nygade 20
Østrup
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Herredsvej 1
Nyrup
9600 Aars
 
 98656203
Mandag er præstens fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gislum-Vognsild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14656928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk