Menighedsråd

Gislum-Vognsild Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gislum-Vognsild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8287@SOGN.DK
CVR-nummer: 14656928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Sjøstrupvej 32
Gislum
9600 Aars
Næstformand
Nørregade 32
Østrup
9600 Aars
Kasserer
Smedevej 10
Vognsild
9600 Aars
Sekretær
Gislumvej 90
Gislum
9600 Aars
Formand for valgbestyrelsen
Sjøstrupvej 8
Gislum
9600 Aars
Kirkeværge
Nørregade 11
Østrup
9600 Aars
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vestrupvej 34
Vestrup
9600 Aars
Sognepræst (kirkebogsfører)
Herredsvej 1
Nyrup
9600 Aars
Tlf: 98656203
Mandag er præstens fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.