Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg i 2020

Ud over de 7 valgte medlemmer blev der også valgt stedfortrædere.

Nu er

1. stedfortræder: Pernille Munck, Ellebækgårdsvej 10, 5800 - telefon 2073 3262

2. stedfortræder: Jens Peter Nielsen, Pilsgårdsvænget 13A, 5800 - telefon 4088 3929