Menighedsråd

Vindinge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vindinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7733@SOGN.DK
CVR: 19143813

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Sulkendrupvej 9
Sulkendrup
5800 Nyborg
Tlf: 6531 0899
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bøjdenvej 114A
Vindinge
5800 Nyborg
Tlf: 2717 7273
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bøjdenvej 116
Vindinge
5800 Nyborg
Menigt medlem
Ravnekærlund 68
5800 Nyborg
Tlf: 2090 8076
Kontaktperson
Rosenvænget 9
Rosilde
5800 Nyborg
Tlf: 6017 1413
Kirkeværge, Kasserer
Ravnekærlund 128
5800 Nyborg
Tlf: 6146 0268
Medlem af valgbestyrelsen
Bøjdenvej 118
Vindinge
5800 Nyborg
Tlf: 5059 4252
Menigt medlem
Bøjdenvej 96
Vindinge
5800 Nyborg
Tlf: 4092 3073

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.