1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vindinge Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Sulkendrupvej 9
Sulkendrup
5800 Nyborg

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bøjdenvej 114A
Vindinge
5800 Nyborg

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bøjdenvej 116
Vindinge
5800 Nyborg
 

Kirkeværge
Ravnekærlund 68
5800 Nyborg

Kontaktperson
Rosenvænget 9
Rosilde
5800 Nyborg

Kasserer
Ravnekærlund 128
5800 Nyborg

Medlem af valgbestyrelsen
Bøjdenvej 118
Vindinge
5800 Nyborg

Menigt medlem
Bøjdenvej 96
Vindinge
5800 Nyborg
 
 4092 3073

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vindinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19143813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk