Menighedsrådets virke

Mødeplan

For 2022 er der planlagt følgende møderække: 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 24/6, 23/8, 27/9, 25/10 og 22/11.

Kirkeåret begynder den første søndag i advent - typisk i starten af december - og da er det kommende års ordinære menighedsrådsmøder fastlagt.

Møderne afholdes i sognegårdens konfirmandstue og er offentlige, dvs. at alle er velkomne som tilhørere.

Ud over de valgte medlemmer af menighedsrådet er sognepræsten "født" medlem, ligesom graveren, der er valgt som medarbejderrepræsentant, og som ikke har stemmeret.

Dagsordener og referater offentliggøres på sognets hjemmeside og i kirkens våbenhus.

 

For 2023 er følgende møderække planlagt: 24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 30/5, 20/6, 22/8, 19/9, 24/10 og 28/11.

 

Udvalg

KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG

Kurt (fm.), Ulla og Knud

 

PRÆSTEGÅRDSUDVALG

Knud (fm.) og Kurt

 

VALGBESTYRELSE

Knud (fm.), Torben og Yvonne

 

AKTIVITETSUDVALG

Yvonne (fm.), Dorte, Ulla, Kristina, Kurt og Benny samt medarbejderne Birgitte Kjær og Stephan (pr. 1/9-22)

 

ASSISTERENDE FRIVILLIGKOORDINATOR

Torben (fm.) og Yvonne

 

STUDIETURSUDVALG

Torben (fm.) og Ulla