Menighedsrådets virke

Mødeplan

For 2024 er følgende møderække planlagt: 23/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 21/6 kl.15, 27/8, 24/9, 22/10 og 26/11. Alle dage kl. 8,30 -12 i sognehuset, bortset fra 21.6, som er kl. 15.

Kirkeåret begynder den første søndag i advent - typisk i starten af december - og da er tidspunkter for det kommende års ordinære menighedsrådsmøder fastlagt.

Møderne afholdes normalt i sognegårdens konfirmandstue og er offentlige, dvs. at alle er velkomne som tilhørere.

Ud over de valgte medlemmer af menighedsrådet er sognepræsten "født" medlem.

I menighedsrådets møder deltager desuden en medarbejderrepræsentant (har ikke stemmert), som pt. er kirkesangeren.

Dagsordener og referater offentliggøres på sognets hjemmeside og i kirkens våbenhus.

Udvalg

KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG

Kurt (fm.), Benny og Knud

PRÆSTEGÅRDSUDVALG

Knud (fm.) og Kurt

VALGBESTYRELSE

Knud (fm.), Torben og Yvonne

AKTIVITETSUDVALG

Yvonne (fm.), Dorte, Ulla, Kristina samt andre tilknyttet efter behov

STUDIETURSUDVALG

Torben (fm.) og Ulla

GRØNT UDVALG

Benny (fm.), Kristina, Yvonne samt andre tilknyttet efter behov (pt. Birgitte og Ole samt graver)

VINDINGE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Torben (fm.), Ulla, Dorte og Kristina