Menighedsrådets virke

Mødeplan

For 2023 er følgende møderække planlagt: 24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 30/5, 20/6, 22/8, 19/9, 24/10 og 28/11. Alle møder er planlagt til afholdelse kl. 9 - 12.

Kirkeåret begynder den første søndag i advent - typisk i starten af december - og da er tidspunkter for det kommende års ordinære menighedsrådsmøder fastlagt.

Møderne afholdes normalt i sognegårdens konfirmandstue og er offentlige, dvs. at alle er velkomne som tilhørere.

Ud over de valgte medlemmer af menighedsrådet er sognepræsten "født" medlem.

I menighedsrådets møder deltager desuden en medarbejderrepræsentant (har ikke stemmert), som pt. er graveren.

Dagsordener og referater offentliggøres på sognets hjemmeside og i kirkens våbenhus.

 

 

 

Udvalg

KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG

Kurt (fm.), Ulla og Knud

 

PRÆSTEGÅRDSUDVALG

Knud (fm.) og Kurt

 

VALGBESTYRELSE

Knud (fm.), Torben og Yvonne

 

AKTIVITETSUDVALG

Yvonne (fm.), Dorte, Ulla, Kristina, Kurt og Benny samt medarbejderne Birgitte Kjær, Stephan og Jens Peter Nielsen

 

ASSISTERENDE FRIVILLIGKOORDINATOR

Henlagt til Aktivitetsudvalget

 

STUDIETURSUDVALG

Torben (fm.) og Ulla

 

GRØNT UDVALG

Kristina (fm.), Jesper, Benny, Birgitte, Yvonne og Ole Max Hansen

 

VINDINGE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Torben (fm.), Ulla og Kristina