Kirkebladet

Marts-April-Maj 2024

December-Januar-Februar 2024

September-Oktober-November 2023

Juni-Juli-August 2023

Marts-April-Maj 2023

December-Januar-Februar 2023

Om kirkebladet

Menighedsrådets blad "Kirkenyt" udkommer 4 gange om året.

Udgaven "December - Januar - Februar" er årets første version.

Kirkenyt bliver husstandsomdelt i hele Vindinge sogn.

Bladet indeholder omtaler af kommende arrangementer, kirkekalender og diverse informationer samt forskellige aktuelle indlæg.

Vindinge Pensionistforening tildeles også en rubrik.

Til information om menighedsrådets virke benyttes også sognets hjemmeside og indlæg på Facebook samt de kommunale opslagstavler i Vindinge, Rosilde, Bynkel og Kogsbølle.

Hvis du bor udenfor sognet og ønsker at få tilsendt kirkebladet, kan du sende en mail med din adresse til birgitte.kjaer13@gmail.com

Af typografiske årsager kan det i øjeblikket ikke lade sig gøre af læse bladet kontinuerligt fra side 1 og fremefter. Læsevenligheden er således ikke optimal. De vedlagte versioner er de samme, som er sendt til trykning af kirkebladet. Men langt de fleste emner afsluttes på én og samme side, hvorfor læsevenligheden skønnes acceptabel.

Kirkebladene ses ved at trykke på de pågældende links.