Kirkegård

Sikring af gravsten

En nærmere beskrivelse af vilkår fra Arbejdstilsynet er modtaget, og et stenhuggerfirma har besigtiget og vurderet alle gravsten. Resultatet blev, at en del gravsten skal sikres - dette har graveren meddelt til de relevante gravstedsejere.

De nye lovgivne vilkår betyder, at gravstedsejeren er ansvarlig for sikringen, dvs. at gravstedsejeren selv skal betale den ikke ubetydelige udgift, som er forbundet med sikring af de gravsten, hvor sikring er nødvendig. En sikring kan typisk gøres med to dorne mellem sokkel og gravsten, eller at gravstenen lægges ned. Det er ikke tilladt, at gravstedsejeren selv foretager de nødvendige arbejder.

På kirkegården findes et antal "Bevaringsværdige gravminder" - dvs. gravsten som har særlig historisk eller kulturel betydning. Menighedsrådet er ansvarlige for sikring heraf.

Oprettelse og nedlæggelse af gravsteder

Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til:

Graver Kay Lund på v.kg@mail.dk eller telefon 5151 5690.