1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Viby Sogns Menighedsråd

Formand
Omegaparken 3
8260 Viby J

Kirkeværge, Kasserer
Omegaparken 11
8260 Viby J

Kontaktperson
Lundshøjvej 4
8270 Højbjerg
 

Formand for valgbestyrelsen
Grøndalsvej 276
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Bjørnholms Allé 1
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Damagervej 6R
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Omegaparken 28
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Frederiksholmsvej 21
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Møgelmosevej 22
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Øster Allé 40 1 tv
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Fredensvej 12 1 tv
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Møgelmosevej 16
8260 Viby J
 
 86141912
Træffes: tirsdag - torsdag Fri mandag

Sognepræst
Kirkestien 1
8260 Viby J
 
 86141001
Træffes: tirsdag - fredag Fri mandag

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Viby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44108216
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk