Menighedsråd

Viby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Viby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8100@SOGN.DK
CVR-nummer: 44108216

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Omegaparken 3
8260 Viby J
Tlf: 40207776
Kirkeværge, Kasserer
Omegaparken 11
8260 Viby J
Tlf: 30532745
Menigt medlem
Fredensvej 12 1 tv
8260 Viby J
Menigt medlem
Universitetsbyen 52 st 10
8000 Aarhus C
Formand for valgbestyrelsen
Grøndalsvej 276
8260 Viby J
Kontaktperson
Lundshøjvej 4
8270 Højbjerg
Menigt medlem
Bjørnholms Allé 1
8260 Viby J
Menigt medlem
Omegaparken 28
8260 Viby J
Menigt medlem
Frederiksholmsvej 21
8260 Viby J
Menigt medlem
Møgelmosevej 22
8260 Viby J
Menigt medlem
Øster Allé 40 1 tv
8260 Viby J
Sognepræst
Kirkestien 1
8260 Viby J
Tlf: 86141001
Overenskomstansat sognepræst
Stadion Allé 11 2 th
8000 Aarhus C
Sognepræst (kirkebogsfører)
Møgelmosevej 16
8260 Viby J
Tlf: 86141912
Træffes: tirsdag - torsdag Fri mandag
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.