Menighedsråd

Vesterbro Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vesterbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9185@SOGN.DK
CVR-nummer: 32108083

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Istedgade 78 3 th
1650 København V
Næstformand
Skjalm Hvides Gade 4 3
1728 København V
Menigt medlem
Skjalm Hvides Gade 10 2 th
1728 København V
Menigt medlem
Axel Heides Gade 2 7 tv
2300 København S
Menigt medlem
Husumvej 32
2700 Brønshøj
Medlem af valgbestyrelsen
Menigt medlem
Menigt medlem
Gartnergade 17 1 tv
2200 København N
Menigt medlem
Guldbergsgade 94 3 th
2200 København N
Menigt medlem, Orlov
Gammel Kongevej 39B 2 tv
1610 København V
Medlem af valgbestyrelsen
Trøjborggade 3B 2 tv
1757 København V
Menigt medlem
Menigt medlem
Brumleby 52 st th
2100 København Ø
Menigt medlem
Viktoriagade 20 1 2
1655 København V
Menigt medlem
Stenosgade 7 3 tv
1616 København V
Menigt medlem
Frederiksberg Alle 19B 3 th
1820 Frederiksberg C
Formand for valgbestyrelsen
Oehlenschlægersgade 8 1 tv
1663 København V
Menigt medlem
Istedgade 120 st th
1650 København V
Menigt medlem, Orlov
Gammel Kongevej 39B 2 tv
1610 København V
Menigt medlem, Orlov
Tøndergade 12 5 th
1752 København V
Sognepræst
Vesterbrogade 98C 3 th
1620 København V
Tlf: 2993 9533
Ledende sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterbrogade 54 2
1620 København V
Sognepræst - gadepræst
Dannevirkegade 19 4 th
1763 København V
Tlf: 23 84 84 12
Sognepræst
Sønder Boulevard 114, 1 tv
1720 København V
Tlf: 20 58 77 25
Sogne- og korshærspræst
Valbygårdsvej 71 1 tv
2500 Valby
Tlf: 21 64 77 21
Sognepræst
Reventlowsgade 16, 3.tv.
1651 København V
Tlf: 23 41 29 41
Sognepræst
Reventlowsgade 16, 3.tv.
1651 København V
Tlf: 23 41 29 41
Sognepræst
Absalonsgade 5,2
1658 København V
Tlf: 20 58 77 62
Sognepræst
Tornebuskegade 9 4
1131 København K
Tlf: 21600954
Sognepræst
Frederiksberg Allé 5 1 th
1621 København V
Tlf: 23 48 04 81
Sogne- og ungdomspræst
Sønder Boulevard 53, 2 th
1720 København V
Tlf: 29 61 85 52
Sognepræst
Vesterbrogade 91D 1
1620 København V
Tlf: 29 41 89 35
Overenskomstansat sognepræst
Drogdensgade 18 4 tv
2300 København S
Tlf: 9243 2959
Sognepræst
Christen Bergs Allé 3
2500 Valby
Tlf: 23104276
Overenskomstansat sognepræst
Slesvigsgade 33 3 tv
1762 København V

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.