1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Veflinge Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nymarksgyden 18
5474 Veflinge

Næstformand
Frederiksberg 32
5474 Veflinge
 

Kontaktperson
Solsiden 42
5474 Veflinge

Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Søndergårdsvænget 1
5474 Veflinge

Sekretær
Havrekær 36
5474 Veflinge

Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 16
5474 Veflinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Axel Brahesvej 13
5474 Veflinge
 
 30354017

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Veflinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59003917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk