Præster og medarbejdere


Præster


Sognepræst (kirkebogsfører)
Nysumvej 2
9510 Arden
Telefonnr.: 98561308 eller mobil: 51159510 Sognepræsten har fast fridag om mandagen 
Overenskomstansat sognepræst

Andre medarbejdere


Præstesekretær
 
98-544122 på kontoret i Arden sognegård
Fælles kirkekontoret for Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue og Valsgaard Sogne
Kontortid:
mandag   14.00 - 17.00
tirsdag     08.00 - 09.45
onsdag    13.00 - 16.00
og
fredag      14.00 - 17.00

Graver
Graverkontoret, Sdr. Truevej 4
9500 Hobro
 
98-554449
Gravermedhjælper
 
Gravermedhjælper
 
Organist
 
Kirkesanger