Menighedsråd

Vebbestrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vebbestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8314@SOGN.DK
CVR-nummer: 14378928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ndr Truevej 15
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf: 29447615
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lærkegade 11
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf: 40924512
Kirkeværge
Lundgaard Hedevej 9
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf: 20134395
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Birkegade 8
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf: 51924889
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Truevej 19
Stokholm
9500 Hobro
Tlf: 22869855
Sekretær
Lundgaard Hedevej 22
Vebbestrup
9500 Hobro
Tlf: 40364528
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nysumvej 2
Rold
9510 Arden
Telefonnr.: 98561308 eller mobil: 51159510 Sognepræsten har fast fridag om mandagen 
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.