1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vebbestrup Sogns Menighedsråd

Formand
Ndr Truevej 15
Vebbestrup
9500 Hobro

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lærkegade 11
Vebbestrup
9500 Hobro

Kirkeværge
Lundgaard Hedevej 9
Vebbestrup
9500 Hobro

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Birkegade 8
Vebbestrup
9500 Hobro

Sekretær
Lundgaard Hedevej 22
Vebbestrup
9500 Hobro

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Truevej 19
Stokholm
9500 Hobro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nysumvej 2
Rold
9510 Arden
 
Telefonnr.: 98561308 eller mobil: 51159510 Sognepræsten har fast fridag om mandagen 

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vebbestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14378928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk