Menighedsråd

Værum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Værum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8137@SOGN.DK
CVR-nummer: 18938715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kildingsvej 12
Værum
8940 Randers SV
Tlf: 40115190
Næstformand
Værum Fælledvej 1
Værum
8940 Randers SV
Kontaktperson
Nørgårdsvej 63
Værum
8940 Randers SV
Tlf: 21231574
Kasserer
Værum Fælledvej 24
Værum
8940 Randers SV
Kirkeværge
Pilegårdsvej 1
Værum
8940 Randers SV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 34
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf: 86468032

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.