1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Væggerskilde Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Knivsbækvej 9
Solsø
6920 Videbæk
 

Næstformand, Sekretær
Bindesbølvej 4
Randbæk
6971 Spjald
 

Kirkeværge
Bindesbølvej 6
Brejning
6920 Videbæk
 

Kasserer
Væggerskildevej 40
Opsund
6920 Videbæk
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Væggerskildevej 26
Randbæk
6971 Spjald
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brejninggårdsvej 14
6971 Spjald
 
 97381068

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Væggerskilde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12819811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk