Menighedsrådsvalg

Menighedsrådvalg 2020 - udfyldningsvalg 2021!!

Resultat af udfyldningsvalg 14/9 2021

Udfyldnings-/suppleringsvalg til Flødstrup – Ullerslev Menighedsråd:

 

"Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd har afholdt suppleringsvalg den 14. september 2021 på Dalgård i Ullerslev, idet der skulle vælges 4 medlemmer og 2 suppleanter til menighedsrådet hvad angår Ullerslev sogn.

 

På mødet blev valgt flg. medlemmer.:

 

Anne Marie Kristensen

Jens Erik Jensen

Kirsten Pedersen og

Anders Dyrhave

 

Samt 2 suppleanter:

 

Poul Olsen og

Mona List Kristensen.

 

Hvis man ønsker at indgive en alternativ liste til valg i Ullerslev sogn til Flødstrup-Ullerslev menighedsråd, skal dette ske inden tirsdag den 19. oktober 2021 senest kl. 1900 til formanden for valgbestyrelsen.

Hvis der ind kommer alternativ liste, vil dette medføre et nyt afstemningsvalg der afholdes tirsdag den 16. november 2021. Hvis ikke der ind kommer alternativ liste, anses de ovenfor nævnte personer som valgt til indtræden i menighedsrådet."

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden for valgbestyrelsen på tlf. 30742952 eller erik.rahn@gmail.com

 

 

 

På Flødstrup – Ullerslev menighedsråds vegne

 

 

 

 

 

Erik Rahn

 

Formand for valgbestyrelsen

 

Flødstrup – Ullerslev menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020

Information om menighedsrådsvalget 2020

Valgforsamling finder sted 15. september kl. 18:30 i menighedshuset Dalgaard

 

Hvem skal være ny præst i Flødstrup og Ullerslev? Og hvad skal pengene bruges til? Børnegudstjenester eller seniorhøjskole, udflugter eller kirkepyntning, rengøring eller lugning, orgel eller klaver ... eller lidt af det hele?

Det er alt sammen noget, som menighedsrådet bestemmer.

Så hvis du vil have indflydelse på din lokale Folkekirke, er det bare om at møde op den 15. september kl. 18.30 på Dalgaard, Odensevej 13 i Ullerslev. Efter de nye regler vælges det nye menighedsråd nemlig direkte på valgforsamlingen, medmindre der indkommer alternative lister inden 13. oktober.

 

Hvis du vil vide mere om selve valghandlingen, muligheden for at stemme eller stille op, så læs gerne i nedenstående og se infosider og blanketter længere nede på siden.

 

Læs og bliv inspireret på nedenstående link

 

www.godtfrastart.dk

 

Læs mere her om selve valget, valgbarhed og meget andet

 

www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/