Kontakt

Mette Christina Juul, tlf. 6135 8522

Kertemindevej 27, Flødstrup, 5540 Ullerslev, Tlf. 6135 8522
Pernille Skov Vilhelmsen: tlf. 2136 1118 -
mail: pesv@km.dk

Præsterne træffes efter aftale. Mandag er præsternes fridag.
Sognets officielle E-mail:
ullerslev.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråds officiele E-mail: 7727@SOGN.DK
CVR-nummer: 61401717