Kontakt

Mette Christina Juul (kbf.)

Flødstrup Præstegård, Kertemindevej 27,
5540 Ullerslev, tlf. 6135 8522
Pernille Skov Vilhelmsen træffes på:
tlf. 2136 1118 og pesv@km.dk

Præsterne træffes efter aftale. Mandag er præsternes fridag.
Sognets officielle E-mail:
ullerslev.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråds officiele E-mail: 7727@SOGN.DK
CVR: 61401717