Menighedsråd

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7727@SOGN.DK
CVR: 61401717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Langtvedvej 17
5540 Ullerslev
Tlf: 20406079
Næstformand, Kontaktperson
Kløvervej 11A
5540 Ullerslev
Tlf: 30666365
Kasserer
Degneløkken 49
5540 Ullerslev
Tlf: 29246350
Medlem af valgbestyrelsen
Nyborgvej 22
5540 Ullerslev
Tlf: 61993157
Medlem af valgbestyrelsen
Kertemindevej 3
5540 Ullerslev
Tlf: 23727092
Kirkeværge
Højvænget 1
5540 Ullerslev
Tlf: 60845804
Bygningskyndig
Flødstrupvej 2
5540 Ullerslev
Tlf: 24 47 80 68
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Mullerupvej 29
5540 Ullerslev
Tlf: 30742952
Menigt medlem
Tlf: 40942103
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kertemindevej 27
Flødstrup
5540 Ullerslev
Tlf: 61358522
Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.