1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Langtvedvej 17
5540 Ullerslev
Peter Wagner Mollerup

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bondemosevej 36
5540 Ullerslev

Kirkeværge
Højvænget 1
5540 Ullerslev
Børge Christian Thomsen

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mullerupvej 29
5540 Ullerslev

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Flødstrupvej 2
5540 Ullerslev
 
 24 47 80 68
Niels Uffe Jørgensen

Menigt medlem
Degneløkken 49
5540 Ullerslev
 

Menigt medlem
Nyborgvej 22
5540 Ullerslev
 

Menigt medlem
Kløvervej 11A
5540 Ullerslev
 

Menigt medlem
Kertemindevej 3
5540 Ullerslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Overenskomstansat sognepræst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kertemindevej 27
Flødstrup
5540 Ullerslev
 
 65351054
efter aftale, dog ikke mandag
Anne Kathrine Rafn Hauge

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61401717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk