Bibelmaraton

Bibelmaraton med fokus på Det Nye Testamente

Til foråret tager vi på rundtur i provstiet for at læse Det Nye Testamente i fællesskab. Hver gang taler vi om den læste tekst, og vi drøfter, hvordan vi kan sætte tekstens budskab i relation til vores tilværelse.

 

Vi mødes kl. 15.00 og begynder med en kop kaffe eller te, og vi slutter kl. 16.30. Alle er velkomne - også selvom man ikke kan deltage hver gang. Tilmelding skal ske til sognepræst Knud Erik Kristensen KEKR@km.dk eller telefon 65 39 11 17

 

Tirsdag den 17. januar Kerteminde, Kirkens Hus på Torvet

19. akt. Mattæusevangeliet og Markusevangeliet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 26. januar Kølstrup Præstegård

20. akt. Lukasevangeliet og Johannesevangeliet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 9. februar Munkebo, Konfirmandstuen

21. akt. Apostlenes Gerninger og Romerbrevet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag den 28. februar Rynkeby Præstegård

22. akt. 1. og 2. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet og Filipperbrevet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 9. marts Viby Præstegård

23. akt. Kolossenserbrevet, 1. og 2. Tessalonikerbrev, 1. og 2. Timoteusbrev, Titusbrevet, Filemonbrevet og Hebræerbrevet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag den 21. marts Marslev, Den gamle Skole, ved Kirken

24. akt. Jakobsbrevet, 1. og 2. Petersbrev, 1., 2. og 3. Johannesbrev og Judasbrevet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag den 18. april Rønninge, Grubehuset, ved kirken

25. akt. Johannes Åbenbaring – og afslutning på Bibelmaraton

--------------------------------------------------------------------------------------------