1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Konfirmation

Konfirmationsforberedelse

Tid: Den almindelige undervisning ligger p.t. torsdag eftermiddag fra september og frem til konfirmationerne, men dette kan variere fra år til år alt efter antallet af tilmeldte. Det forventes, at konfirmanderne ud over den almindelige undervisning også går i kirke jævnligt, og at de deltager i en række arrangementer uden for almindelig undervisningstid.

 

Sted: Vi bruger kirkerne meget, men har herudover 3 konfirmandstuer: på Dalgaard i Ullerslev, ved Skellerup præstegård og ved Flødstrup præstegård. Ved undervisning i Skellerup eller Flødstrup ligger undervisningen et kvarter senere end i Ullerslev, så konfirmanderne har tid til at cykle derud.

 

Præster: Undervisningen foregår som et samarbejde mellem de to præster i Flødstrup-Ullerslev og Skellerup-Ellinge. Man vil som udgangspunkt blive undervist af den præst, man skal konfirmeres af, men der vil også være en del fælles arrangementer for hele årgangen.

 

Kontakt gerne præsterne for nærmere information - bemærk dog, at vi ikke kan sige noget om de endelige klokkeslæt og holdsammensætninger før alle tilmeldinger er kommet ind. Sidste tilmeldingsfrist er 30. juni 2022.

Konfirmationstilmelding

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Flødstrup og Ullerslev Kirker 2023 foregår elektronisk på:

 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

 

Man skal vælge "Ullerslev sogn" som forberedelsessogn, også selvom man skal konfirmeres i Flødstrup.

 

Vi vil meget gerne have tilmeldingen senest 30. juni 2022.

 

Det er forældrene, der skal tilmelde barnet, og man skal have sit NemID klar. Dåbsattest er kun nødvendig, hvis barnet er døbt i udlandet eller i et kristent trossamfund uden for Folkekirken.

 

Man kan pt. ikke vælge konfirmationsdato direkte i tilmeldingen. Men når tilmeldingen er registreret (officielt efter et døgn, men der kan være lidt forsinkelse!), vil man kunne logge sig ind i vores kommunikationsmodul og hér vælge konfirmationsdato samt give samtykke til bl.a. brug af foto og kontakt via mail/SMS: konfirmand.kirkenettet.dk

 

Kontakt evt. præsterne/kirkekontoret for hjælp.

 

Hvis man ikke har NemID, kan nedenstående blanket bruges. Print ud og aflever på kirkekontoret Odensevej 13, 5540 Ullerslev. Husk underskrift fra begge forældre!

 

Konfirmationsdatoer

Som udgangspunkt konfirmeres man i sit bopælssogn, idet elever fra Langtved Friskole dog oftest konfirmeres i Flødstrup og elever fra Vibeskolen i Ullerslev.

 

Man kan vælge frit mellem datoerne, men kan ikke selv vælge klokkeslæt, da dette kommer an på antallet af tilmeldte til den enkelte dato, og hvordan de fordeler sig på klasserne. Der vil derfor - især lørdag i Ullerslev - ofte være konfirmation både kl. 9.00 og 11.00, samt evt. 13.00. Vi tilstræber konfirmation klassevis, men kan være nødt til at dele holdene anderledes.

 

Hver konfirmand kan have 8-10 gæster med i kirke.

 

 

Datoerne de næste par år er:

 

2023:

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 15. og søndag d. 16. april

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 22. og søndag d. 23. april

 

2024:

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 6. og søndag d. 7. april

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 13. og søndag d. 14. april

 

2025:

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 26. og søndag d. 27. april

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 3. og søndag d. 4. maj

 

2026:

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 11. april og søndag d. 12. april

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 18. og søndag d. 19. april