Hvad gør man når...

...man gerne vil have en attest?

… så bestiller man den med MitId på www.borger.dk og vælger, om man vil have den sendt med posten eller til sin e-boks, så man selv kan printe den ud.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til kordegnen, Pia Jonssen, pjo@km.dk og telefon 5194 4410. Kontoret er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12. Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.

 

...man får et barn?

Jordemoderen sender en fødselsanmeldelse til sognepræsten i sognet, hvor man bor. Hvis moderen ikke er gift med faderen til barnet og forældrene ønsker fælles forældremyndighed, skal man udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på hjemmesiden borger.dk ved hjælp af sit MitIdD. Besked herom går elektronisk

til sognepræsten. Fristen for at udfylde omsorgs- og ansvarserklæringen er 14 dage.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til kordegnen, Pia Jonssen, pjo@km.dk og telefon 5194 4410. Kontoret er åbent for personlig eller telefonisk betjening onsdage mellem 10-12. Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.

 

...man skal have sit barn døbt eller navngivet?

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

 

Hvis navngivningen skal foregå i forbindelse med dåb af barnet, kontakter man kordegnen på kirkekontoret for at aftale en dato for dåben. Inden dåben vil der endvidere være en samtale med den præst, som skal døbe barnet.

 

Navngivning kan også ske digitalt på Borger.dk.

 

På Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk/navne findes en oversigt over godkendte fornavne og frie efternavne.

 

Kordegnen, Pia Jonssen, kan træffes på pjo@km.dk og telefon 5194 4410. Kontoret er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12. Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.

 

...man gerne vil giftes?

…så kontakter I sognepræsten eller kordegnen.

 

Når I har aftalt dato og sted, udfylder I via borger.dk en ægteskabserklæring, som sendes til bopælskommunen. Kommunen udsteder en såkaldt prøvelsesattest, som viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven. Prøvelsesattesten skal afleveres til den præst, der skal foretage vielsen. En prøvelsesattest er kun

gyldig i 4 mdr. fra udstedelsesdatoen.

 

Senest 14 dage inden vielsen skal I fremsende navne og adresse på jeres to vidner til kirkekontoret.

 

Skal I have navneændring på bryllupsdagen, foretages indberetning på www.borger.dk senest 14 dage inden vielsen. Når vielsen er registreret i CPR-registret, bliver navneændringen aktiveret, hvorved de nye navne bliver synlige i alle registre, der trækker oplysninger fra CPR-registret. Efter end registrering modtager den, der ønsker navneændring, en godkendelse i e-boks. Borgerservice bliver automatisk orienteret om, at der skal fremsendes et nyt sundhedskort.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til kordegnen, Pia Jonssen, pjo@km.dk og telefon 5194 4410. Kontoret er åbent for personlig eller telefonisk betjening onsdage mellem 10-12. Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.

 

...man ønsker begravelse/bisættelse?

Et dødsfald skal inden to dage anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Det kan du gøre via borger.dk. Sognet kan du finde på sogn.dk

 

Sammen med dødsanmeldelsen skal du sende dødsattesten fra en læge (hvis du har den), og du skal også oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes.

 

Ønskes afdøde begravet eller bisat fra en kirke, rettes henvendelse til sognepræsten i den kirke, hvorfra begravelsen/bisættelsen ønskes forrettet. Der kræves tilknytning til den pågældende kirke.

 

Du kan også vælge at betale en bedemand for at stå for det administrative i forbindelse med et dødsfald.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til kordegnen, Pia Jonssen, pjo@km.dk og telefon 5194 4410. Kontoret er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12. Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.

 

...man gerne vil skifte navn?

Så udfylder man en navneændrings-blanket via hjemmesiden borger.dk. Muligvis skal der betales et gebyr, som dækker omkostningerne ved behandlingen af navneændringen.

 

Navneændring i tilknytning til vielse er gratis og der gives der rabat, hvis f.eks. en hel familie skal skifte navn.

 

På Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk/navne findes en oversigt over

godkendte fornavne og frie efternavne.