Kirkegård

Oprettelse og nedlæggelse af gravsteder

Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til graver Klaus Christiansen på tlf. 4085 0500 eller graver.kirketjener@gmail.com eller til kirkeværge Børge Thomsen på tlf. 6084 5804 bcthomsen@live.dk

 

Vejledning vedr. gravsteder

Besøg i kirkerne

Graveren tilstræber at holde kirkerne åbent i løbet af hverdagene. Åbningstiderne er for Ullerslev mandag og onsdag og Flødstrup tirsdag og torsdag, alle dage fra 8-14.

 

Åbningstiderne er vejledende. Der kan f.eks. være kirkelige handlinger eller andre forhold, som gør, at der ikke er åbent.