1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nyt fra menighedsrådet

Retningslinier ift. Covid 19

Læs retningslinier på dette link

 

www.menighedsraad.dk/media/3810/coronavejledning-for-folkekirken-20201109.pdf

 

 

Sognenes lokaler kan i øjeblikket ikke anvendes til andet et kirkelige aktiviteter og menighedsrådsmøder.

 

Kommende møder

Møderne i Flødstrup-Ullerslev menighedsråd er offentlige og finder sted på Dalgaard i Ullerslev kl. 17:30, hvis ikke andet står nævnt ved den enkelte mødedato.

Dagsorden står nederst i denne tekst.

 

Fastsatte datoer for 2020 er:

 

Mandag den 7. december

Onsdag den 16. december

 

 

Der kan blive indkaldt til ekstra møder i forbindelse med eks. præstebolig hvor principielle beslutning kan være nødvendigt at få truffet.

 

 

Foreløbig dagsorden til kommende møde:

 

1. Et eller to menighedsråd

2. Placering af ny præstegård

3. Formand vælges for kirkegårds – og præstegårdsudvalg

4. Punkter til menighedsrådsmøde d. 16. dec.

5. Forslag til datoer for menighedsrådsmøder i 2021: mandage kl. 17.30, med spisning efter mødet:

4 jan./1 feb./1 mar./12 apr./3 maj/7 juni/ 16 aug./20 sep./18 okt./22 nov./20 dec.

6. Datoer på diverse udvalgsmøder

7. Evt.

8. Lukket punkt