1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tingbjerg Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Ruten 213
2700 Brønshøj
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Merløsevej 3 1 th
2700 Brønshøj
 

Kirkeværge
Nakskovvej 31 st th
2500 Valby
 

Sekretær - ikke medlem
Teglholmsgade 12E 2 th
2450 København SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Pilesvinget 67
2700 Brønshøj
 
 24420395

Sognepræst, Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Langhusvej 1
2700 Brønshøj
 
 5121 0524

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tingbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10259940
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk