Menighedsråd

Timring-Tiphede Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Timring-Tiphede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9333@SOGN.DK
CVR: 14920714

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Birkmosevej 49
7480 Vildbjerg
Næstformand
Ågårdsvej 69
7480 Vildbjerg
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Droslen 3
6920 Videbæk
Kasserer
Birkmosevej 46
7480 Vildbjerg
Menigt medlem
Albækvej 16
Timring
7480 Vildbjerg
Menigt medlem
Mølstedvej 9
7480 Vildbjerg
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Møltrupvej 63
Timring
7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Birkmosevej 44
7480 Vildbjerg
Provst
Lysgårdvej 7
7480 Vildbjerg
Tlf: 40364236
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 2
Timring
7480 Vildbjerg
Tlf: 97131765
Sognepræst
Præstebakken 16
7480 Vildbjerg
Tlf: 42415245

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.