Menighedsråd

Thorstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thorstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8867@SOGN.DK
CVR-nummer: 41783915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Thorstrupvej 96
Sig
6800 Varde
Tlf: 51 27 47 60
Næstformand
Gl Præstevej 5
Thorstrup
6800 Varde
Tlf: 61361683
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterbækvej 23
Sig
6800 Varde
Tlf: 30348024
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Egevangen 20
Sig
6800 Varde
Tlf: 26516626
Kirkeværge
Thorstrupvej 41
Sig
6800 Varde
Tlf: 42384315
Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorstrupvej 49
Sig
6800 Varde
Tlf: 75264055

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.