1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Listrupvej 28
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
Knud Brusgaard Nielsen

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hullebækvej 23
Hullebæk
4800 Nykøbing F
 
Jens Arthur Lollike

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kalkbrudsvej 2
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 

Kirkeværge
Dambækvej 4
Hullebæk
4800 Nykøbing F
 

Kasserer
Slotsbryggen 4 2 th
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Bøgelundsvej 16
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 
John Christian Nielsen

Menigt medlem
Nr. Ørslev Bygade 5
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 
Søren Dahldorph Jørgensen

Menigt medlem
Birkevej 17
Systofte Skovby
4800 Nykøbing F
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nr. Ørslev Bygade 12
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 
 54868042
Træffes ikke fredag
Tom Friis

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34685193
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk