1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stigs Bjergby-Mørkøv Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nøkkentved 9
Knabstrup
4440 Mørkøv
 

Næstformand
Karensvej 4
Knabstrup
4440 Mørkøv
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kasserer - født medlem, Sekretær, Født medlem
Kirkevej 10
Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mørkøv Kirkeby 10
4440 Mørkøv
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Askov Huse 3
4440 Mørkøv
 

Bygningssagkyndig
Høedvej 47
Høed
4450 Jyderup
 

Menigt medlem
Mørkøv Kirkeby 24
4440 Mørkøv
 

Menigt medlem
Nøkkentved 6
Knabstrup
4440 Mørkøv
 

Sognepræst, Født medlem
Grydebjergvej 9
Skamstrup
4440 Mørkøv

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stigs Bjergby-Mørkøv Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10588219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk