Menighedsråd

Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9189@SOGN.DK
CVR: 10588219

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nøkkentved 9
Knabstrup
4440 Mørkøv
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mørkøv Kirkeby 10
4440 Mørkøv
Sognepræst (kirkebogsfører), Kasserer - født medlem, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Kirkevej 10
Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Kirkeværge, Kontaktperson
Skamstrupvej 43
Skamstrup
4440 Mørkøv
Menigt medlem
Lindholtvej 11
Skamstrup
4440 Mørkøv
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 62
Frydendal
4440 Mørkøv
Menigt medlem
Rugvænget 1
4440 Mørkøv
Menigt medlem
Fr.Berg Bredegade 1B 2 tv
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Askov Huse 3
4440 Mørkøv
Menigt medlem
Høedvej 47
Høed
4450 Jyderup
Menigt medlem
Karensvej 4
Knabstrup
4440 Mørkøv
Menigt medlem
Nøkkentved 6
Knabstrup
4440 Mørkøv
Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Grydebjergvej 9
Skamstrup
4440 Mørkøv

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.