Menighedsråd

Stensby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stensby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9109@SOGN.DK
CVR: 68531918

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stensby Linie 11
4773 Stensved
Tlf: 23688747
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vordingborgvej 50
4773 Stensved
Tlf: 55893007
Vordingborgvej 50 4773 Stensved
Sekretær
Skyttemarksvej 5
4773 Stensved
Tlf: 51967539
Skyttemarksvej 5 4773 Stensved
Menigt medlem
Stensby Mark 11
4773 Stensved
Kasserer
Skovhusevej 8
4773 Stensved
Kirkeværge
Stensbyvej 11
4773 Stensved
Provst
Skånningevej 37
4773 Stensved
Tlf: 51143766
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Præstøvej 20
4735 Mern
Tlf: 51797027
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.