1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stensby Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stensby Linie 11
4773 Stensved

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vordingborgvej 50
4773 Stensved
 
 55893007
Vordingborgvej 50 4773 Stensved

Sekretær
Skyttemarksvej 5
4773 Stensved
 
 51967539
Skyttemarksvej 5 4773 Stensved

Kasserer
Skovhusevej 8
4773 Stensved
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Stensbyvej 11
4773 Stensved
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gøgeurtvej 17
4760 Vordingborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Havnevej 34
Errindlev, Havn
4895 Errindlev
 
 29427649
Dagligt undtagen mandag

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stensby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68531918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk