Menighedsråd

Sønder Omme Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Omme Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7979@SOGN.DK
CVR: 38250728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Engebækgårdvej 4
Engebæk
7260 Sønder Omme
Tlf: 22987642
Næstformand
Vejlevej 33
7260 Sønder Omme
Medlem af valgbestyrelsen
Vejlevej 31
7260 Sønder Omme
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Enghaven 5
7260 Sønder Omme
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Linde Alle 1
7260 Sønder Omme
Tlf: 22911989
Kontaktperson, Bygningskyndig
Åvej 8
7260 Sønder Omme
Kirkeværge
Vejlevej 18
7260 Sønder Omme
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Linde Alle 1
7260 Sønder Omme
Tlf: 29 12 80 05
Fredag: fast fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.