23
Nov

30 års-jubilæumskoncert med Brabrand Sangkor

Tidspunkt
kl. 19:30 - 21:00
Sted
Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1, Brabrand
Beskrivelse
30 års fællesskab omkring det at synge sammen har bragt alle korets medlemmer stor glæde - og med et ønske om at der synges noget mere her i verden, afholder vi 30 års jubilæumskoncert i Brabrand kirke. Sangen fylder i vores liv, og alle gør meget for, at korlivet også foregår i respekt og forståelse for hvert enkelt medlems ønsker og behov. - Alle er det ingredienser, som også er vigtige for et levedygtigt samfund og en mindre konfliktfyldt verden. Der vil udover korets sang også være fællessange og solistoptræden. Tid: Onsdag den 23. november 2022 kl. 19.30 Sted: Brabrand Kirke, Engdalsvej 1, Brabrand Mere kor: Korets øveaften er onsdage fra 19.00– 21.30 i sognegården, og alle, som har lyst til at synge og prøve kræfter med korsang, kan henvende sig til Jens Otto Kjær Hansen pr. mail: jokh@outlook.dk eller tlf.: 20 14 12 66.