Menighedsråd

Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Årslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8129@SOGN.DK
CVR: 54181515

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Åboulevarden 98 4 th
8000 Aarhus C
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ørvadsvej 52
Årslev
8220 Brabrand
Tlf: 20921248
Menigt medlem
Årslev Kirkevej 1
Årslev
8220 Brabrand
Menigt medlem
Tingstedet 62
Voldbæk
8220 Brabrand
Menigt medlem
Ormslevvej 231T
8260 Viby J
Overenskomstansat sognepræst
Tlf.: 23 42 48 31 Mandag og fredag er fridage
Sognepræst
Engdalsvej 1
8220 Brabrand
Tlf: 86263015
Mandag er fridag
Provst
Århus Vestre Provsti
Engdalsvej 1
8220 Brabrand
Tlf: 21357258
Sognepræst (kirkebogsfører)
Årslev Markvej 21
8220 Brabrand
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.