Menighedsråd

Snejbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Snejbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8804@SOGN.DK
CVR: 17378910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Helstrupvej 39
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 6054 7585
Næstformand
Munkgårdkvarteret 15
Snejbjerg
7400 Herning
Kirkeværge
Krogstrupvej 9
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 25356333
Formand for valgbestyrelsen
Rughaven 2
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 20260998
Sognepræst, Født medlem
Munkgårdkvarteret 244
Snejbjerg
7400 Herning
Kasserer
Solbjerg 48
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 20832154
Bygningskyndig
Agerbjerg 15
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 22535669
Medlem af valgbestyrelsen
Munkgårdkvarteret 167
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 20430544
Kontaktperson
Engbjerg 19
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 51946017
Medlem af valgbestyrelsen
Mejeriparken 25
Snejbjerg
7400 Herning
Sognepræst (kirkebogsfører)
Snejbjerg Hovedgade 2
7400 Herning
Tlf: 61139593
Sogne- og Hospitalspræst
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning
Tlf: 40209024 - 21462139

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.