1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Nøddestivej 6
4291 Ruds Vedby
 

Næstformand
Holbergsvej 80
4293 Dianalund
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 7
4293 Dianalund
 

Sekretær
Agervænget 28
4293 Dianalund
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nordrupvej 6
4293 Dianalund
 

Menigt medlem
Holbergsvej 39
4293 Dianalund
 

Menigt medlem
Lundtoftevej 63
4293 Dianalund
 

Menigt medlem
Bygaden 3
4293 Dianalund
 

Menigt medlem
Bygaden 12
4293 Dianalund
 

Menigt medlem
Tåderupvej 17
4293 Dianalund
 

Kirkeværge - ikke medlem
Skellebjergvej 8
4293 Dianalund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Holbergsvej 82
4293 Dianalund
 
 58264121

Sognepræst
Kongstedvej 8 A
4293 Dianalund
 
 58260002

Overenskomstansat sognepræst
 

Sognepræst
Poulas Alle 32
4400 Kalundborg
 
 60659934

Overenskomstansat sognepræst
Egelundsvej 38
Strøby Egede
4600 Køge

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66503828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk